50X TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA)

Kat. No: NMD20001

Agaroz/poliakrilamid jel elektroforezi ve agaroz/poliakrilamid jellerin hazırlanması içindir.

Sadece araştırma amaçlıdır. Teşhis prosedüründe kullanılamaz.

Güvenlik Bilgi Formu (TR)

Güvenlik Bilgi Formu (EN)