10X TBE Buffer (Tris-borate-EDTA)

Kat. No: NMD20002

Agaroz/poliakrilamid jel elektroforezi ve agaroz/poliakrilamid jellerin hazırlanması içindir.

Sadece araştırma amaçlıdır. Teşhis prosedüründe kullanılamaz.

Güvenlik Bilgi Formu (TR)

Güvenlik Bilgi Formu (EN)